ดีเดย์ 1 พ.ย. นี้ สินเชื่อบ้านลูกกตัญญู “ดอกเบี้ยต่ำผ่อนยาว”

“ธอส.” งัดสินเชื่อบ้านกตัญญู 2 หมื่นล้าน ซื้อบ้านไม่เกิน 5 ล้านบาทที่มีการเลี้ยงดูพ่อแม่ อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่ำกว่า 4% นาน 4 ปี ฟาก “ออมสิน” จ่อเข็นโครงการประชารัฐเพื่อผู้สูงวัยอายุ 60 ปีขึ้นไป คิดดอกเบี้ยต่ำ 0% นาน 3 เดือน

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.นี้เป็นต้นไป ธนาคารจะเริ่มปล่อยสินเชื่อ “บ้านกตัญญู” วงเงิน 20,000 ล้านบาท สำหรับผู้ซื้อบ้านไม่เกิน 5 ล้านบาทที่มีการเลี้ยงดูพ่อแม่ โดยจะคิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ต่ำกว่า 4% ระยะเวลานาน 4 ปี

และหลังจาก 4 ปี หรือ 48 งวดไปแล้ว ถ้ามีวินัยในการผ่อนชำระดี สม่ำเสมอ ทางแบงก์จะลดเงินต้นให้ โดยจะคิดเทียบกับการลดดอกเบี้ยในช่วง 4 ปีแรกลงอีกประมาณ 1%

ปัจจุบันธนาคารอยู่ระหว่างเร่งปล่อยสินเชื่อบ้าน 63 ปี ที่คิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 5 เดือนแรกเท่ากับ MRR-6.12% ต่อปี หรือเท่ากับ 0.63% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ย MRR ธอส.ปัจจุบันเท่ากับ 6.75% ต่อปี)

โดยจะยกเว้นค่าธรรมเนียม 4 ประเภท คือ 1) ค่าจดทะเบียนจำนอง 2) ค่าประเมินราคาหลักประกันทุกวงเงินกู้ 3) ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และ 4) ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ โดยตั้งวงเงินสินเชื่อนี้ 30,000 ล้านบาท และจะปิดโครงการภายในสิ้นเดือน ต.ค.นี้

ด้านนายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสินกล่าวว่า ทางออมสินจะเปิดตัวโครงการประชารัฐเพื่อผู้สูงวัยที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปในเร็ว ๆ นี้ ซึ่งส่วนหนึ่งจะเป็นสินเชื่อบ้าน หรือสินเชื่อเคหะที่เป็นสินเชื่อลูกกตัญญูด้วย โดยจะคิดดอกเบี้ยต่ำพิเศษ

นอกจากนี้ ธนาคารออมสินเตรียมออกผลิตภัณฑ์ “สินเชื่อเคหะลูกกตัญญูดูแลบุพการี” ที่จะให้กู้แก่ลูกค้าเงินฝากประเภทเผื่อเรียกของธนาคารออมสิน ที่มีการเลี้ยงดูพ่อแม่ โดยต้องใช้ทะเบียนบ้านที่มีชื่อตนเองและบุพการีมาเป็นหลักประกันในการกู้เงิน ซึ่งธนาคารจะคิดดอกเบี้ยต่ำ 0% เป็นเวลา 3 เดือน และเดือนที่ 4-12 จะคิดดอกเบี้ย 1.25% ต่อปี จากนั้นปีที่ 2 จะคิด MRR-2% และปีที่ 3-5 จะคิด MRR-0.75% แต่หากมีการทำประกันสินเชื่อด้วยจะคิดดอกเบี้ย 0% เป็นเวลา 12 เดือน ปีที่ 2 คิด MRR-2% และปีที่ 3-5 จะคิด MRR-0.75%

 

ที่มา DDproperty.com 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *